Meniu C.R.J.A

Servicii juridiceRadio Folk Art

Asculta Radio Folk Art

Crestinism Ortodox

Banner
Acasă Legislatie Contabili
Contabili Imprimare

Cine poate fi contabil…

Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat (Ordonanta nr. 65/1994):

Art.1 - Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
Art.2 - (1) Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.
(2) Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport.
(3) Expertul contabil poate, de asemenea, sa organizeze si sa conduca contabilitatea societatilor comerciale si sa analizeze, prin procedee specifice contabilitatii, situatia economica, financiara si fiscala a acestora.
(4) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.
Art.3 - (1) Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
(2) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al României, prin hotarâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si avizat de Ministerul Finantelor si Ministerul Educatiei Nationale.
Art.4 - (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art.3 pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si practica in specialitate de cel putin 3 ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel putin 5 ani;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
*) aprobata prin Legea nr. 42/1995, modificata si completata prin OG nr. 89/1998, aprobata prin Legea nr. 186/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 592/6 decembrie 1999, partea I.

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1 lit. a si c si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
Art. 5 - Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decât economice, cu diploma sau licenta, dupa caz, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale, si cu o vechime in specialitate de 2 ani, cea cu studii superioare, de 3 ani, cea cu studii economice medii, si de 5 ani, cea cu studii medii in alt domeniu decât cel economic;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

Mai multe detalii gasiti pe site-ul CECCAR: http://www.ceccar.ro

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania, cod postal 040296
Vizualizati pe harta
Telefon:
+40(0)21.330.88.69;
+40(0)21.330.88.70;
+40(0)21.330.88.71;
Fax:
+40(0)21.330.88.88.
E-mail: ceccar@ceccaro.ro
Adrese de contact filiale: http://www.ceccar.ro/?P=F169

 

Limba

Spot C.R.J.A

Parteneri

]

Lege Start

]
Sondaj

Cum vi se pare noul site?
 


Avocat Anghel

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 177 390


office@anghelavocat.ro

avocat@anghelavocat.ro

www.anghelavocat.ro


Fundatia Folk Art

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 171 793


office@fundatiafolkart.ro

www.fundatiafolkart.roStiinte Juridice

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 177 390


office@stiintejuridice.ro

avocat@stiintejuridice.ro

www.stiintejuridice.ro


CBCIRSM

Adresa: Intrarea Aniversarii nr. 39A
Etaj 2,biroul 27A, sector 3, Bucuresti

Tel: +4 0788 434 000
Fax:+4 0318 177 390


office@romania-sanmarino.ro

www.romania-sanmarino.roCopyright © 2011 Centrul de Resurse Juridice Aplicate in Drept Intern, Comunitar si International.
Creat de Web Design Arad.

Certificat Web

Site optimizat pentru: